(+48) 507 664 678, 23 662 62 62    Płońsk, ul. Gałczyńskiego 1     

Twoja własna elektrownia słoneczna

Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczymy kompleksowy profesjonalny serwis.

 

MAGAZYN ENERGII HUAWEI LUNA2000

Więcej użytecznej energii- 100% głębokości rozładowania (DoD) Optymalizacja zużycia energii na poziomie pakiet

Elastyczna inwestycja- Moduły 5 kWh, skalowalna budowa od 5 do 30 kWh

Bezpieczne i niezawodne- Akumulator litowo-żelazowofosforanowy (LFP)

Prosty montaż- Moduł sterujący - 12 kg Moduł magazynu energii - 50 kg

Szybkie uruchomienie- System automatycznie wykrywany w aplikacji

Doskonała kompatybilność- Kompatybilny zarówno z falownikiem jednofazowym, jak i trójfazowym

 Huawei Luna2000-5-10-15_Karta Produktowa.pdf

Funkcjonalności instalacji PV z magazynem energii LUN2000 oraz Backup-Box

  1. Praca w systemie on-grid jak i off-grid

System magazynowania energii w opcji pracy w systemie on-grid (praca z siecią energetyczna) i off-grid (brak napięcia z sieci energetycznej) jest używany głównie do dostarczania mocy do odbiorników energii elektrycznej gdy występują tymczasowe przerwy w dostawie energii przez OSD a posiadamy w domu urządzenia których bezprzerwowe zasilanie jest dla nas bardzo ważne(priorytetowe). System magazynowania energii pracujący w takiej konfiguracji przełącza inwerter do stanu on-grid lub off-grid poprzez moduł Backup Box.

W razie awarii sieci inwerter przełącza się do stanu off-grid (poza siecią) i dostarcza moc do jednofazowych odbiorników priorytetowych w trybie zasilania awaryjnego. Maksymalna moc oddawana do jednofazowych odbiorników priorytetowych wynosi 3,3 kVA. Po usunięciu awarii sieci Inwerter przełącza się z powrotem do stanu podłączenia do sieci (on-grid).

  1. Możliwość pracy w trybie pure off-grid.

System magazynowania energii poza siecią (off-grid) stosuje się głównie w scenariuszu, w którym siec energetyczna (grid) jest trwale niedostępna w wyniku brak infrastruktury energetycznej, stanów klęsk żywiołowych czy np. działań wojennych ). Gdy nasłonecznienie jest wystarczające system magazynowania energii dostarcza moc do odbiorników domowych i magazynuje nadmiarową wygenerowaną energię w bateriach, gdy energia fotowoltaiczna jest niewystarczająca lub nie ma energii fotowoltaicznej w godzinach nocnych odbiornik są zasilane z systemu magazynowania energia aż do pełnego rozładowania baterii (SOC 0% (state of charge – stan naładowania baterii względem jej maksymalnej pojemności).