(+48) 507 664 678, 23 662 62 62    Płońsk, ul. Gałczyńskiego 1     

Slider

Farmy fotowoltaiczne - wytwarzanie energii na wielką skalę

Twoja własna elektrownia słoneczna

Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii oraz świadczymy kompleksowy profesjonalny serwis.

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne

Inwestowanie w fotowoltaikę jest opłacalne nie tylko dla indywidulanych odbiorców, ale również dla sektora biznesu. Z racji na powszechny trend zwiększenia udziału ekologicznych, odnawialnych źródeł energii w produkcji mediów, coraz większym zainteresowaniem inwestorów w Polsce cieszą się farmy fotowoltaiczne. Na farmę fotowoltaiczną składają się rozbudowane instalacje gruntowe, które przetwarzają gigantyczną ilość energii słonecznej. Są to zaawansowane systemy o mocy od kilkudziesięciu kilowatów do nawet kilku megawatów. Prąd, który produkują, jest w całości przekierowywany do sieci elektroenergetycznej, skąd trafia do odbiorców.

Jak przygotować się do inwestycji?

Inwestycja polegająca na zbudowaniu farmy fotowoltaicznej sama w sobie nie jest trudna do przeprowadzenia. Konieczne jest jednak pozyskanie pozwolenia na budowę wydawanego przez właściwego starostę powiatowego. Niezbędna jest także koncesja na produkcję energii z odnawialnych źródeł.

Farmy fotowoltaiczne buduje się na słabym gruncie, najlepiej na nieużytkach rolnych. Przeznaczenie wybranej do tego celu nieruchomości powinno być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Farmy powstają na podstawie wcześniej opracowanego projektu budowlanego, co wchodzi w zakres naszych kompetencji.

Warto pamiętać, że tego typu inwestycję możesz zrealizować korzystając z różnych źródeł finansowania. Może to być korzystnie oprocentowany celowy kredyt lub leasing, a nasza firma pomoże Ci w jego pozyskaniu, jak i w przeprowadzeniu inwestycji na każdym innym etapie.

Opłacalność tworzenia farm fotowoltaicznych na Mazowszu

Montaż instalacji fotowoltaicznych czy to do celów prywatnych, czy też do celów komercyjnych, to inwestycja o gwarantowanych zyskach. Potwierdzają to zarówno nasi klienci, jak i badania nasłonecznienia kraju, które obalają mit o tym, że w Polsce nie ma dostatecznie dobrych warunków pogodowych, aby fotowoltaika mogła się opłacać. Badania te wskazują na regiony największego nasłonecznienia w Polsce, wśród których znajduje się m.in. objęta działalnością naszej firmy południowa część Mazowsza.

Nasza oferta obejmuje

 

Projekt

Pomiary terenu inwestycji wraz z przeglądem geologicznym;
Przygotowanie koncepcji technicznej i przestrzennej elektrowni;
Kompletny projekt wykonawczy, który zawiera:
      projekt ustawienia konstrukcji oraz projekt konstrukcyjny z panelami fotowoltaicznymi;
      projekt koryt kablowych;
      projekt okablowania AC oraz DC;
      projekt niskiego i średniego napięcia;
      projekt przyłącza energetycznego uzgodniony z OSD;
      projekt inwerterów;
      harmonogram budowy;
      zestawienie ilościowo - materiałowe.

 

Prace ziemne i montażowe

Prace ziemne związane z wykopaniem koryt kablowych na przewody AC/DC (komunikacyjny i bednarka),
Ułożenie kabli w korytach z rozdzieleniem warstw piachem,
Ułożenie taśmy ochronnej, ułożenie w „peszlu”, a następnie zasypanie koryt piachem i ziemią, wyrównanie terenu,
Instalacja konstrukcji wsporczej, modułów fotowoltaicznych, inwertera,
Wykonanie pełnej dokumentacji związanej z rozmieszczeniem, ułożeniem wszystkich kabli

 

 

Uruchomienie farmy

Sprawdzeniu wszystkich komponentów elektrowni fotowoltaicznej,
Testowanie i pomiary wszystkich elementów,
Sporządzenie protokołu odbioru instalacji wraz z wszystkimi dokumentami,
Nadzór przyłączenia do sieci przez OSD.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

 

Jeżeli interesuje Cię współpraca z naszą firmą, zostaw po sobie ślad, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

Wypełnij Formularz

 

lub zadzwoń 

507 664 678